2

 

Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006 
(Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2003)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2000
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya, 1998
Araştırma Alanı: Biyomalzeme, Polimerik DNA Taşıyıcıları, RAFT Polimerizasyonu, Gen Terapisi, Kontrollü İlaç Salınım Sistemleri, Akıllı Polimerik Nanotaşıyıcı Sistemler

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Doktora: Utah Üniversitesi, Biyomühendislik, 2004
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1999
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1997
Araştırma Alanı: Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme, Nörosinyal Analizi, Beyin-Bilgisayar Arayüzü, Uyku Analizi, Hesaplamalı Kardiyoloji Örüntü Tanıma/Sınıflandırma

E-mail: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
Araştırma Alanı:Doku Mühendisliği, Kemik Doku Mühendisliği, Biyobozunur Polimerik Biyomalzeme Sentez ve Karakterizasyonu,  3 Boyutlu Doku İskelesi Tasarımı, Elektro-Eğirme Yöntemi, Akıllı İlaç Tasarım Sistemleri

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Altan ERCAN

Post-Doktora: Harvard Medıcal School, Division of Rheumatology, Immunology, and Allergy (2007-2011) Oklahoma Health Science Center, Department of Biochemistry and Molecular Biology (2003-2006)
Doktora: University of South Florida, Kimya, 2003
Yüksek Lisans: University of South Florida, Kimya, 1997
Lisans: Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Kimya Eğitim, 1993
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: altan.ercan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Oktay I. Kaplan

Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011
Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005
Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar
 

E-mail: oktay.kaplan@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK

Post-Doktora: Ecole Polytechnique Federal de Lausenne (EPFL), 2015
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2014 
Yüksek Lisansİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2009
Lisansİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2007
Araştırma Alanı: Organik Kimya; Anti-Kanser Potansiyele Sahip İlaç Tasarımı, Sentezi ve Hücre İçi Moleküler Mekanizmaların İncelenmesi

E-mail: ismail.akcok@agu.edu.tr

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Mona El KHATİB

Post-Doktora: Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Hannover Tıp Üniversitesi, 2012-2014
Doktora: Hannover Tıp Üniversitesi, 2012
Yüksek Lisans: Amerikan Beyrut Üniversitesi, Biyoloji, 2009
Lisans: Amerikan Beyrut Üniversitesi, Biyoloji, 2007
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi ve Transjenik Fare Modelleri

E-mail: mona.khatib@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011
Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005
Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

E-mail: sebiha.cevik@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN

Post-Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2015 (Medical University of South Carolina, Hollings Cancer Center, 2013-2014)
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2009
Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji, 2006
Araştırma Alanı: Kanser Moleküler Biyolojisi

E-mail: aysun.adan@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Y. Zenmei OHKUBO

Post-Doktora: University of Illinois at Urbana-Champaign (2006- ) Rutgers University (2004-2006)
Doktora: University of Michigan, Ann Arbor, Farmasötik Kimya, 2000
Yüksek Lisans: Kyoto University, Biyofizik, 1993
Lisans: The University of Tsukuba, Biyoloji, 1991
Araştırma Alanı: Biyofizik, Biyokimya, Biyoinformatik, Yapısal Biyoloji

E-mail: yoshiaki.ohkubo@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Emel Başak GENCER AKÇOK

Doktora: Ecolé Polytechnique Fédérale de Lausanne, Biyomühendislik, 2011
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2010
Lisans: Ege Üniversitesi, Biyokimya, 2008
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi, Moleküler sinyal yolakları ve Proteomiks

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER

Post-Doktora: University of Wisconsin- Madison, 2015
Doktora: University of Wisconsin- Madison, Hücresel ve Moleküler Biyoloji, 2013
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji,2004
Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji, 2002
Araştırma Alanı: Proteomik, Post- Translasyonel Modifikasyonlar

E-mail: serife.ayaz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Müşerref Duygu Saçar Demirci

Doktoraİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2017
Yüksek Lisansİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2014
Lisansİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2011 
Araştırma AlanıBiyoenformatik ve Veri Analizi

E-mail: duygu.sacar@agu.edu.tr

 
 
 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Erkin AYDIN

Post-Doktora: Massachusetts Institute of Technology, Koch Institute for Integrative Cancer Research, 2015
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2010
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2002
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler Biyopolimerler Kompozitler Nanoteknoloji Uygulamalrı Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri Biyosensörler

 

E-mail: erkin.aydin@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Kutay İÇÖZ

Post-Doktora: Harvard Medical School /Massachusetts General Hospital, Neurosurgery Department, 2011
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Müh. 2010
Yüksek Lisans: Ohio State Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2004
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2002
Araştırma Alanı:Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme elektrofizyoloji kırınım tabanlı algılama metroloji geliştirme yarıiletken üretimi ve testleri üretim süreci/ürün kontrol sistemleri akıllı sistemler biyomedikal sensörler ve düzenler biomanyetik parçacıklar

 

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr  

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Aysun Cebeci AYDIN

Post-Doktora: Massachusetts Institute of Technology, Koch Institute for Integrative Cancer Research, 2015
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2008
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2002
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji, 1999
Araştırma Alanı: Mikrobiyoloji, Bağırsak Mikrobiyotası, Inflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

E-mail: aysun.cebeciaydin@agu.edu.tr

 

 

 

Araş. Gör. Seda Gürdap

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017...
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2015 
Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

 

 

 

E-mail: seda.gurdap@agu.edu.tr

 

 

Araş. Gör. Merve Şansaçar

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018...
Lisans: Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2016 
Araştırma Alanı: Kanser Sinyal Yolakları

 

E-mail: merve.sansacar@agu.edu.tr

 

 

 

Arş. Gör. Nihan AKTAŞ

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018...
Lisans: Ege Üniversitesi, Biyokimya, 2016
Araştırma Alanı: Kanserde İlaç Dirençliliği, Kanser Sinyal Yolakları

 

 

E-mail: nihan.aktas@agu.edu.tr