Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006 
(Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2003)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2000
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya, 1998
Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
Araştırma AlanıAraştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Oktay I. Kaplan

Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011
Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005
Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar
 

E-mail: oktay.kaplan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğretim Üyesi İsmail AKÇOK

Post-DoktoraEcole Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL) - 2015
Doktoraİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2014
Yüksek LisansIzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2009
Lisansİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2007
Araştırma AlanıAraştırma AlanıOrganik Kimya; Anti-kanser potansiyele sahip ilaç dizaynı, sentezi ve hücre içi moleküler mekanizmaların incelenmesi

E-mail: ismail.akcok@agu.edu.tr

 
 
 
 

 

 

Araş. Gör. Seda Gürdap

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, 2017...
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik, 2015 
Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

 

 

 

E-mail: seda.gurdap@agu.edu.tr

 

 

Araş. Gör. Merve Şansaçar

Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, 2018..
Lisans: Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2016 
Araştırma Alanı: Kanser Sinyal Yolakları

 

E-mail: merve.sansacar@agu.edu.tr