Sevil Dinçer İşoğlu lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Pogramı’ndan aldı. Doktora çalışması sırasında 1 yıl süre ile Washington Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı ve faj gösterim ile platin-spesifik peptidlerin seçimi, karakterizasyonu ve ışığa duyarlı nanohibridlerin hazırlanması konulu doktora tezini Prof.Dr. Erhan Pişkin (HÜ) ve Prof. Dr. Mehmet Sarıkaya (UW) danışmanlıklarında gerçekleştirdi. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü’nde 2007 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı ve 2012 yılında Biyomalzeme alanında doçentlik ünvanını kazandı. 2014-2015 yılları arasında Michigan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Biyolojik ve Malzeme Bilimleri Bölümü’nde ilaç salımı ve doku mühendisliği alanında önde gelen araştırma gruplarından Ma Lab’da (Prof. Peter X. Ma) araştırmacı olarak çalıştı. Çalışma alanları amfifilik polimerler, ilaç/gen taşınımı ve hedefleme, doku iskelesi fabrikasyonu olan Dr. Dinçer İşoğlu, 6 yüksek lisans, 2 doktora tezi yönetmiştir. Ayrıca, 2 TÜBİTAK, 2 BAP projelerinde yürütücülük yapmış, doktora öncesi ve sonrasında çok sayıda TÜBİTAK ve Avrupa Projelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

e-mail:sevil.dincer@agu.edu.tr

Tel: 0352 224 88 00- 7295