Biyomühendislik nedir, neyi araştırır?

Biyomühendislik, tıp ve temel bilimlerin ilkelerini malzeme ve mühendislik bilimi ile birleştirerek biyolojik ve medikal sistemlerin anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra, hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olan malzemelerin üretilmesini ve fizyolojik fonksiyonların izlenmesine olanak sağlayan ürünleri tasarlayan, başka bir ifadeyle, temel bilimler ve mühendislik ilkelerinin laboratuvardan gerçek hayata ve canlı sistemlere uygulayan, insan ömrü ve hayat kalitesinin arttırılmasına hizmet edecek araştırmalar yapılmasını hedefleyen disiplinlerarası bir alandır.

Biyomühendislik, biyomedikal hesaplama ve görüntüleme, biyomedikal cihaz teknolojisi, hücre ve moleküler mühendislik ve rejeneratif tıp gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar daha da açılacak olursa, doğadan esinlenerek hazırlanan biyomalzemeler, organ ve dokuların yapay yedekleri, akıllı ilaç taşıyıcıları, teşhis ve tedavide kullanılan sensor-çip sistemleri ile tüm yardımcı ekipmanlar ile hastalıkların izlenmesi için tasarlanan biyomedikal ekipmanlar gibi tasarlanıp üretilen sistemler olabileceği gibi, hayvan veya bitkisel ürünlerin biyosentezi, rekombinant DNA teknolojisi, gıdaların iyileştirilmesi ve kontrolü, GDO gibi katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve kontrolü gibi uygulamalar şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde, gerek akademik gerekse iş dünyasında başarılı insanların tek bir alan yerine disiplinlerarası alanlarda faaliyet gösterdiği ve bu sayede başarıyı yakaladıkları göz önüne alındığında, mühendislik bilimleri ve temel bilimlerin doğru oranda harmanlandığı disiplinlerarası Biyomühendislik alanının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.


Biyomühendis kime denir?

Yaşayan sistemlerin anlaşılması ve insanın yaşam kalitesinin arttırılması ile ilgili günümüz küresel sorunlarına yönelik tıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarından aldığı disiplinlerarası eğitim ve kazandığı araştırma tecrübesi ile özgün çözümler bulmayı amaçlayan, bu alanlardaki ürünlerin tasarımı, üretimi ve kontrolünü yapan, araştırmacı ve girişimci kimliği olan, etik değerlere sahip kişiye denir.


Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları ne iş yapar?

Biyomühendisler akademik kariyerin yanı sıra, sağlık, medikal cihaz, ilaç, tarım, gıda, çevre gibi endüstriyel alanlarda, üretim, AR-GE, kalite kontrol, pazarlama gibi birimlerde çalışabilirler.