2018-01-31 12:27:00

 Öğretim Üyemiz Y.Doç.Dr. Mona El-Khatib'in "Investigating The Effect of Histone Deacetylase Inhibitors       on PTEN/PI3K/AKT/mTOR Pathway and the Carcinogenesis of Cholangiocarcinoma at a Molecular Level" başiıklı     projesi TÜBİTAK3501 kapsamında desteklenmiştir.