2017

Yusuf Baran, Araştırmacı. Meme kanseri hedefli, daha kalıcı, ph hassasiyetli ikili parçalı, birden fazla fonksiyonlu misel yapılı nano taşıyıcılar geliştirilmesi ve bunların canlı dışında etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK. 2017-2020.

Yusuf Baran, Araştırmacı. Meme kanseri tedavisi için özgün birden fazla fonksiyonlu ve hedefli nano taşıyıcılar geliştirilmesi ve bunların canlı içinde ve dışında etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK. 2017-2020.

Berrak Albostan, Araştırmacı. Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Mona El Khatib, Yürütücü, Akut Miyeloid Lösemi ile Savaşmak için Hedgehog ve Otafaji Yolaklarının İnce Ayarı, TÜBİTAK, 216S319, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Antikanser ajan yükleme ve salım amacıyla, farklı özelliklerde misel nanotaşıyıcıların hazırlanması, karakterizasyonu ve kanser hücreleri üzerinde in vitro etkinliklerinin incelenmesi”, AGÜ-BAP, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK1001-116R057, 2017-2019.

Sebiha Cevik, Yürütücü, Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Y. Ohkubo, Yürütücü, Zar Yüzeyindeki Dış Kaynaklı Tenezler için Model İnşa Etme. AGU-BAP, 2017- 2018.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “An Intraocular Pressure Measurement Device” TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik Projesi, Bütçe: 129.000 TL, Temmuz 2017-Temmuz 2017.

2016

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, TUBITAK, 315S248, 2016-2018.

Aysun Adan, Yürütücü, Yabani ve Mutant Fms-Benzeri Tirozin Kinaz 3 (FLT3)’ ü İfade Eden Yüksek Riskli Akut Miyeloid Lösemi Hücrelerinde ve Primer Hasta Örneklerinde Flavonoid Fisetin’in Anti-Lösemik Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, 140442, Under evaluation.

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün FLT3+ Akut Miyeloid Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, AGU-BAP, 66, 2016-2017.

Aysun Adan, Yardımcı Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, Eczacıbaşı Holding, 2015-2016.

Aysun Adan, Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, AGU-BAP, 2015-2017.

Yusuf Baran, Danışman, Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2016-2018.

Yusuf Baran, Danışman, siRNA Taşıyıcısı Olarak Farklı Moleküler Mimarilerde Poli(katyon)ların RAFT Polimerizasyonu ile Sentezi ve In Vitro İncelenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2016-2018.

Yusuf Baran, Yürütücü, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi. Eczacıbaşı Holding, 2015-2016.

Yusuf Baran, Yürütücü, Kronik miyeloid lösemi hastalarında JAK-STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri. Güven Hastanesi, 2015-2016.

Yusuf Baran, Danışman, pH Cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı antikanser ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ,2013-2016.

Sebiha ÇEVİK KAPLAN, Yürütücü, C. Elegans Kinesin-8/KLP-13 proteinin siliopati hastalık genlerle ilişkilerinin araştırılması siliopati hastalıklarının moleküler mekanizmasının araştırılması, BAP, 2016-2016.

Bülent Yılmaz, Yürütücü, An Intraocular Pressure Measurement System, TÜBİTAK 1512, 2016-2017.

2015

Aysun Adan, Bursiyer, Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri, TÜBİTAK, 111S392, 2012-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Apigeninin kronik miyeloid lösemi kök hücreleri üzerinde ki etkilerinin belirlenmesi: Mekanistik bir yaklaşım. Erciyes Üniversitesi, 2014-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Quercetinin Kml Kök Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, 2015-2016.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Kolon kanseri; HT-29, HCT-116, RKO hücre hatlarının in-vitro koşullarda mezenkimal kök hücre ile tedavi seçeneğinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi, 2014-2015.

Yusuf Baran, Yürütücü, Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında bioaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2012-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Atasal ve Tirozin Kinaz İnhibitörü İmatinib Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücre Dizisi K562’ye anti-STAT5A siRNA Uygulamalarıyla Genom Geneli mRNA ve miRNA Ekspresyon Profillerinin Çıkartılması. Ege Üniversitesi, 2013-2015.

Kutay İçöz, Yürütücü, TUBITAK 1003, MRD Biyoçip: Minimal Rezidüel Hastalığın Güvenilir ve Basit Bir Yolla İzlenmesi, 2015.

Kutay İçöz, Yürütücü, TUBITAK 3001, Manyetik Parçacıkların kullanıldığı biyosensörlerde mikro/nano demir parçacıklar kullanarak işaret arttırma ve hassasiyeti geliştirme, 2015.

İsa Yıldırım, Araştırmacı, TUBITAK – 214M132: Kanser Teşhisi ve Nano-Parçacıklar ile Tedavi. 05/2015-11/2017.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı (İş Paketi Yürütücüsü): “MRD Biochip: A Reliable and Simple Method to Monitor Minimal Residual Disease”, TÜBİTAK Çağrılı Projeler (1003), Eylül 2015-Eylül 2017.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “Motor Intension Wave Based Patient Communication System” BAP Projesi, Bütçe: 136.000 TL, Şubat 2015-Temmuz 2016.

2014

Aysun Adan, Araştırmacı, Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2014.-BAP, 2012-2014.

Yusuf Baran, Danışman, Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2012-2014.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2014.

2013

Aysun Adan, Araştırmacı, Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi-BAP, 2012-2013

Aysun Adan, Araştırmacı, anti-STAT5A’nın Parental ve Imatinib Dirençli İnsan K562 Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri’nde mRNA ve miRNA Genom Kapsamlı Ekspresyon Seviyelerine Etkisi. Ege University-BAP, 2012-2013.

Erkin Aydın, Yürütücü. Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi: Sağlıklı Süt,2012-2013. 

Erkin Aydın, Araştırmacı. Ağız Kanseri Hedeflendirilmesi. MIT - Deshpande Center for Technological Innovation Award,2013-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Akut lenfoblastik lösemi hücrelerinde FoxM1 inhibitörü, siomycin A ile deksametazonun kombine uygulanmasının olası sinerjistik, apoptotik etkilerininbelirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Gen Terapi, Fotobiyomodulasyon ve Ultrasound Uygulamalarının Ortodontik Nedenli Kök Rezorpsiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, Yürütücü, Kronik Miyeloid Lösemide Biyoaktif Sfingolipidlerin Terapötik Potansiyelleri. Türkiye Bilimler Akademisi, 2010-2013.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antibakteriyel, çift katmanlı yara örtü malzemelerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, YTÜ Kapsamlı Araştırma Projesi, 2011-07-04-KAP05, 2011-2013.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı: “Assessment of relationship between texture analysis parameters obtained from 18-F FDG-PET/CT images and tumor metabolism and histopathological findings in non-small cell lung cancer”, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi (3501), Ekim 2013-Ekim 2016.

 

2011

Yusuf Baran, Yürütücü, Kafeik Asit Fenil Ester ve Gosipolün Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi .Türk Hematoloji Derneği, 2011-2012.

Yusuf Baran, Araştırmacı, p53 Tümör Baskılayıcı Gen Aktivitesinin Redoks Regülasyonu. Avrupa Birliği (Cost Aksiyonu), 2008-2011.

Yusuf Baran, Yürütücü, Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Çevrilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2008-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT yöntemiyle potansiyel DNA taşıyıcısı olarak PVP-b-PEG (polivinilpiridin-b-poli(etilenglikol metileter metilakrilat)) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, 2010-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT Yöntemiyle N-(2-Hidroksipropil) Metakrilamid(HPMA)-Vinilpiridin (VP) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, YTÜ-Yüksek Lisans Projesi, 2011-2012.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatları, TÜBİTAK, YTÜ, Biyomühendislik, ,  2008-2011.

Yusuf Baran, Yürütücü, Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel ve Seramidin İndüklediği Apoptozizde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2010-2011.

İsa Yıldırım, Araştırmacı, TUBITAK – 111E086: Reduction of Out-of-focus Slice Blur in Tomosynthesis Images 11/2011-11/2013.

2010

Yusuf Baran, Araştırmacı, Lipid Dokulardan Elde Edilen Kök Hücre Yardımı İle Osteogenez Distraksiyonu; Tavşan Tibiasında Deneysel Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009-2010.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri. TÜBİTAK (Türkiye-İtalya İkili İşbirliği Projesi), 2010-2012.

Yusuf Baran, Yürütücü, Meme Kanserinin Tedavisinde Kullanılan Farklı Antikanser Ajanların Tetiklediği Apoptotik Yolaklar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, 2008-2010.

Yusuf Baran, Yürütücü, Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları, Etkinleştirilen Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Bu Mekanizmalar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri. Türk Hematoloji Derneği , 2008-2010.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı, TÜBİTAK Kariyer Programı, 107T864, 2008-2010.

Bülent Yılmaz, Proje Koordinatörü: “Technical Personnel Education for Electricity Quality and Security” Devlet Planlama Teşkilatı, Ekim 2010-Ekim 2011.

2008

Aysun Aydın, Araştırmacı. Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophiles Maya Kültürlerinde Moleküler Tipleme. BAP-2008-03-14-01. Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. G. Candan Gürakan, ODTÜ,Türkiye.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevrilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2006-2008.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği-TissueBiomed, TÜBİTAK 105T509, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2006-2008.

Yusuf Baran, Yürütücü, STI571 Uygulanan Duyarlı ve Dirençli K562 Hücrelerinde İlaç Dirençliliği ve Programlı Hücre Ölümlerinden Sorumlu Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008-2009.

2006

Aysun Aydın, Araştırmacı. Yoğurt Bakterilerinin PCR Methodu ile Tanımlanması ve Farklılıklarının Saptanması. ODTÜ-BAP-2006-03-14-02. Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. G. Candan Gürakan, Türkiye.

Erkin Aydın, Araştırmacı. Biyobozunur polimerik sert doku implantlarının tasarlanması ve karakterizasyonu. ODTÜ-BAP,2006.

Yusuf Baran, Araştırmacı, İmatinib Mesilat uygulanan kronik myeloid lösemi hücre hatlarında çoklu ilaç dirençlilik mekanizmaları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002-2006.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “Application of Computer Modeling and Numerical Analysis Methods for the Problems Encountered in Cardiac Mapping used in Arrhythmia Source Localization” TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi (3501), Bütçe: 130.000 TL, Haziran 2006-Haziran 2009.

2005

Aysun Aydın, Araştırmacı. Süt ürünlerinden izole edilen mikroorganizmalardan laktaz enzimi izolasyonu, üretimi ve immobilizasyonu. TR-Tubitak 104O270. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem Harsa, İYTE, Türkiye.

Aysun Aydın, Süt Endüstrisi için Yoğurt ve Peynir Maya Bakterilerinin ve Laktaz Enziminin Üretimi: Laktoz intoleransına geleneksel ve modern çözümler. TR-DPT-YUUP 2005. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem Harsa, İYTE, Türkiye.

Erkin Aydın, Araştırmacı. METU-NANOBIOMAT: ODTÜ’de Nanobiyomateryal Araştırmaları Birimi Geliştirilmesi. TÜBİTAK 105T508.2005-2008.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Restenoz`un Önlenmesi İçin Düz Kas Hücre Proliferasyonunun İnhibisyonu, TÜBİTAK 104S334, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2005-2007.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Hücreye Gen Aktarımı için Taşıyıcı Tasarımı ve Hücre Kültür Uygulamaları, TÜBİTAK, 101T188, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2002-2005.

2004

Erkin Aydın, Araştırmacı. Avrupa Birliği Sistem Projesi 6, Biyopolisürf Proje Ağı: Dirimsel tıp, biyoloji, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarındaki akıllı sistemler için gelişmiş polimerik yüzeyler tasarlama: Biyoloji, Kimya ve Fizik Alanlarına İnterdisipliner Yaklaşım, 2004-2008.

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan Antikanser Ajanlara Gelişen Dirençlilik Mekanizmaları ve İlaç Hedefleme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2000-2004.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Kendi Çapraz Bağlanan Tepkin Epoksi-Anhidrit Makromoleküllerinin Tasarımı, Sentezi, Özellikleri, TÜBİTAK, 146, 2002:1-57, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD,  2002-2004.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı: Reconstruction of Epicardial Activation Pattern from Venous Catheter Recordings, Whitaker Foundation, ABD, Ocak 2000-Ağustos 2004.

2003

Yusuf Baran, Araştırmacı, Kan Kültürlerinde MDR1 Gen İfadesinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2000-2002.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Nanomalzeme Oluşumu için Faj Gösterim Tekniği ile İnorganiklere Spesifik Peptidlerin Belirlenmesi, USA/ARO-DURINT, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD, 2002-2003.