2017

Berrak Albostan, Araştırmacı. Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Mona El Khatib, Yürütücü, Akut Miyeloid Lösemi ile Savaşmak için Hedgehog ve Otafaji Yolaklarının İnce Ayarı, TÜBİTAK, 216S319, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Antikanser ajan yükleme ve salım amacıyla, farklı özelliklerde misel nanotaşıyıcıların hazırlanması, karakterizasyonu ve kanser hücreleri üzerinde in vitro etkinliklerinin incelenmesi”, AGÜ-BAP, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK1001-116R057, 2017-2019.

Sebiha Cevik, Yürütücü, Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Y. Ohkubo, Yürütücü, Zar Yüzeyindeki Dış Kaynaklı Tenezler için Model İnşa Etme. AGU-BAP, 2017- 2018.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “An Intraocular Pressure Measurement Device” TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimcilik Projesi, Bütçe: 129.000 TL, Temmuz 2017-Temmuz 2017.

2016

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, TUBITAK, 315S248, 2016-2018.

Aysun Adan, Yürütücü, Yabani ve Mutant Fms-Benzeri Tirozin Kinaz 3 (FLT3)’ ü İfade Eden Yüksek Riskli Akut Miyeloid Lösemi Hücrelerinde ve Primer Hasta Örneklerinde Flavonoid Fisetin’in Anti-Lösemik Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, 140442, Under evaluation.

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün FLT3+ Akut Miyeloid Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, AGU-BAP, 66, 2016-2017.

Aysun Adan, Yardımcı Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, Eczacıbaşı Holding, 2015-2016.

Aysun Adan, Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, AGU-BAP, 2015-2017.

Sebiha ÇEVİK KAPLAN, Yürütücü, C. Elegans Kinesin-8/KLP-13 proteinin siliopati hastalık genlerle ilişkilerinin araştırılması siliopati hastalıklarının moleküler mekanizmasının araştırılması, BAP, 2016-2016.

Bülent Yılmaz, Yürütücü, An Intraocular Pressure Measurement System, TÜBİTAK 1512, 2016-2017.

2015

Aysun Adan, Bursiyer, Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri, TÜBİTAK, 111S392, 2012-2015.

Kutay İçöz, Yürütücü, TUBITAK 1003, MRD Biyoçip: Minimal Rezidüel Hastalığın Güvenilir ve Basit Bir Yolla İzlenmesi, 2015.

Kutay İçöz, Yürütücü, TUBITAK 3001, Manyetik Parçacıkların kullanıldığı biyosensörlerde mikro/nano demir parçacıklar kullanarak işaret arttırma ve hassasiyeti geliştirme, 2015.

İsa Yıldırım, Araştırmacı, TUBITAK – 214M132: Kanser Teşhisi ve Nano-Parçacıklar ile Tedavi. 05/2015-11/2017.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı (İş Paketi Yürütücüsü): “MRD Biochip: A Reliable and Simple Method to Monitor Minimal Residual Disease”, TÜBİTAK Çağrılı Projeler (1003), Eylül 2015-Eylül 2017.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “Motor Intension Wave Based Patient Communication System” BAP Projesi, Bütçe: 136.000 TL, Şubat 2015-Temmuz 2016.

2014

Aysun Adan, Araştırmacı, Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2014.-BAP, 2012-2014.

2013

Aysun Adan, Araştırmacı, Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi-BAP, 2012-2013

Aysun Adan, Araştırmacı, anti-STAT5A’nın Parental ve Imatinib Dirençli İnsan K562 Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri’nde mRNA ve miRNA Genom Kapsamlı Ekspresyon Seviyelerine Etkisi. Ege University-BAP, 2012-2013.

Erkin Aydın, Yürütücü. Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi: Sağlıklı Süt,2012-2013. 

Erkin Aydın, Araştırmacı. Ağız Kanseri Hedeflendirilmesi. MIT - Deshpande Center for Technological Innovation Award,2013-2015.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antibakteriyel, çift katmanlı yara örtü malzemelerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, YTÜ Kapsamlı Araştırma Projesi, 2011-07-04-KAP05, 2011-2013.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı: “Assessment of relationship between texture analysis parameters obtained from 18-F FDG-PET/CT images and tumor metabolism and histopathological findings in non-small cell lung cancer”, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi (3501), Ekim 2013-Ekim 2016.

2011

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT yöntemiyle potansiyel DNA taşıyıcısı olarak PVP-b-PEG (polivinilpiridin-b-poli(etilenglikol metileter metilakrilat)) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, 2010-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT Yöntemiyle N-(2-Hidroksipropil) Metakrilamid(HPMA)-Vinilpiridin (VP) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, YTÜ-Yüksek Lisans Projesi, 2011-2012.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatları, TÜBİTAK, YTÜ, Biyomühendislik, ,  2008-2011.

İsa Yıldırım, Araştırmacı, TUBITAK – 111E086: Reduction of Out-of-focus Slice Blur in Tomosynthesis Images 11/2011-11/2013.

2010

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı, TÜBİTAK Kariyer Programı, 107T864, 2008-2010.

Bülent Yılmaz, Proje Koordinatörü: “Technical Personnel Education for Electricity Quality and Security” Devlet Planlama Teşkilatı, Ekim 2010-Ekim 2011.

2008

Aysun Aydın, Araştırmacı. Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophiles Maya Kültürlerinde Moleküler Tipleme. BAP-2008-03-14-01. Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. G. Candan Gürakan, ODTÜ,Türkiye.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği-TissueBiomed, TÜBİTAK 105T509, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2006-2008.

2006

Aysun Aydın, Araştırmacı. Yoğurt Bakterilerinin PCR Methodu ile Tanımlanması ve Farklılıklarının Saptanması. ODTÜ-BAP-2006-03-14-02. Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. G. Candan Gürakan, Türkiye.

Erkin Aydın, Araştırmacı. Biyobozunur polimerik sert doku implantlarının tasarlanması ve karakterizasyonu. ODTÜ-BAP,2006.

Bülent Yılmaz, Proje Yürütücüsü: “Application of Computer Modeling and Numerical Analysis Methods for the Problems Encountered in Cardiac Mapping used in Arrhythmia Source Localization” TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Projesi (3501), Bütçe: 130.000 TL, Haziran 2006-Haziran 2009.

2005

Aysun Aydın, Araştırmacı. Süt ürünlerinden izole edilen mikroorganizmalardan laktaz enzimi izolasyonu, üretimi ve immobilizasyonu. TR-Tubitak 104O270. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem Harsa, İYTE, Türkiye.

Aysun Aydın, Süt Endüstrisi için Yoğurt ve Peynir Maya Bakterilerinin ve Laktaz Enziminin Üretimi: Laktoz intoleransına geleneksel ve modern çözümler. TR-DPT-YUUP 2005. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem Harsa, İYTE, Türkiye.

Erkin Aydın, Araştırmacı. METU-NANOBIOMAT: ODTÜ’de Nanobiyomateryal Araştırmaları Birimi Geliştirilmesi. TÜBİTAK 105T508.2005-2008.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Restenoz`un Önlenmesi İçin Düz Kas Hücre Proliferasyonunun İnhibisyonu, TÜBİTAK 104S334, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2005-2007.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Hücreye Gen Aktarımı için Taşıyıcı Tasarımı ve Hücre Kültür Uygulamaları, TÜBİTAK, 101T188, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2002-2005.

2004

Erkin Aydın, Araştırmacı. Avrupa Birliği Sistem Projesi 6, Biyopolisürf Proje Ağı: Dirimsel tıp, biyoloji, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarındaki akıllı sistemler için gelişmiş polimerik yüzeyler tasarlama: Biyoloji, Kimya ve Fizik Alanlarına İnterdisipliner Yaklaşım, 2004-2008.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Kendi Çapraz Bağlanan Tepkin Epoksi-Anhidrit Makromoleküllerinin Tasarımı, Sentezi, Özellikleri, TÜBİTAK, 146, 2002:1-57, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD,  2002-2004.

Bülent Yılmaz, Araştırmacı: Reconstruction of Epicardial Activation Pattern from Venous Catheter Recordings, Whitaker Foundation, ABD, Ocak 2000-Ağustos 2004.

2003

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Nanomalzeme Oluşumu için Faj Gösterim Tekniği ile İnorganiklere Spesifik Peptidlerin Belirlenmesi, USA/ARO-DURINT, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD, 2002-2003.